Aktiv Kampanje

DIVEST THE DIRT

Når du er ute i naturen, på vei ned en slalombakke eller joggende i marka, tenker du på hva din bank gjør med pengene dine?

Altfor mange banker fortsetter å investere penger i aktiviteter knyttet til fossilt brensel som setter vår planet og vår fremtid på spill. Og det er godt mulig at banken din er en av de. Dette må ta slutt.

VIL DU BLI MED?

Vi, som en del av den globale POW Divest the Dirt kampanjen, ønsker å bidra til at stemmene til det norske friluftssamfunnet blir hørt angående investeringer knyttet til utvinning av fossilt brensel i Arktis. Flere norske banker fortsetter å investere våre penger i selskaper som driver med utvinning i Arktis.

En studie gjort av norske EtiskBankGuide viser at kun to norske banker har fullstendig solgt seg ut av denne typer aktiviteter. Globalt har kommersielle banker bidratt med 314 milliarder dollar til å utvide utvinning av fossilt brensel i Arktis. Det er avgjørende at vi øker presset på bankene våre og ber de lede an veien mot en lavkarbonfremtid. Vi mener at:
  • Våre penger ikke skal finansiere prekære aktiviteter for fossilt brensel i det skjøre arktiske økosystemet
  • Bankene bør være transparente på hvor stor andel av deres investeringer som er knyttet til miljø- og sosialt skadelige aktiviteter.

Med COP26 rett rundt hjørnet må vi kreve at bankenes investeringer samsvarer med deres løfter i henhold til Parisavtalen. De må ha en plan for utfasing av investeringer i fossilt brensel hvis vi skal ha håp om å nå 1,5 graders målet.

Vi ber deg ta kontakt med banken din og spørre om de investerer i arktisk fossilt brensel. Din stemme og dine penger har makt. Sammen kan vi beskytte naturen vår og bygge en bærekraftig fremtid som vi ønsker å leve i.

Ta kontakt med din bank i dag og finn ut hva de gjør med dine penger. Har de bestemt seg for å avhende sine porteføljer fra arktisk fossilt brensel? Hvis ikke, hvorfor har de ikke gjort det enda?

Hvorfor klimafinans? Og hvorfor nå?

Den siste, og temmelig dystre, advarselen om vårt klima fra 2021 IPCC Report gjør det krystallklart at det må iverksettes umiddelbare drastiske tiltak. For å nå 1,5 graders målet, kan det ikke utvikles noe ny olje, gass eller kull etter 2021 (International Energy Agency). Tiden er over for å la våre banker finansiere fossilt brensel-prosjekter med våre penger uten vårt samtykke.

Under COP26 vil alles blikk være rettet mot verdens ledere og ønske om dristige klimabeslutninger. Klimafinans vil være en av de store temaene under årets COP møte, og vi benytter derfor denne muligheten til å legge press på verdens finansinstitusjoner. Beslutningene som tas på COP26 vil påvirke vår fremtid og fremtiden til vår natur. EU-kommisjonen vedtok handlingsplanen Action Plan for Financing Sustainable Growth. As part of this plan, the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), the Low Carbon Benchmarks Regulation og den nye EU Taxonomy er del av planen, og pålegger obligatoriske ESG (Environmental, Social, Governance) disclosure ofor finansielle institusjoner. Dette krever at alle finansielle institusjoner opplyser i hvilken grad de er tilknyttet til og bærekraftig økonomisk aktivitet.

COP er rett rundt hjørnet, og det gir oss en mulighet til å vise bankene at vi følger med på deres investeringer av våre penger. Og vi har høye forventninger. Du sitter på makten til å påvirke din bank - si ifra til de at dette betyr mye for deg og at du vil flytte pengene dine til den grønneste banken. Ta steget idag og finn ut hva bankene gjør med dine penger og vår fremtid.

EN GLOBAL POW KAMPANJE

Nå samler Protect Our Winters nettverket det globale friluftssamfunnet for å få til en endring innen klima finansiering. Vi vil gi dere som står på ski, snowboard, klatrer, går tur, sykler - ja, alle som nyter naturen- verktøy for å iverksette handling, lære og gi dere muligheten til å bruke pengene deres til å finansiere en grønnere verden.

POW USA fokuserer på porteføljene til friluftslivmerker. En mer bærekraftig og grønnere finansiell forsyningskjede er en av de mest drastiske og effektive endringene et selskap kan gjøre for planeten.

POW Canada retter seg mot Canadas fem største banker gjennom kampanjen #BankingOnNature.

POW UK krever at lokale kommunestyrer avhender sine pensjonsordninger fra fossilt brensel, ettersom 75% av lokale kommunstyrer i England har erklært klimakrise og har investeringer på nesten 10 milliarder pund i fond knyttet til tvilsom utvinning av fossilt brensel.

Vi, POW Norge, fokuserer på bankers finansiering av leting og utvikling av fossilt brensel innenfor polarsirkelen. Kampanjen til POW Europa (sammen med syv POW land) retter seg mot kommersielle banker.

Source: Banking on Climate Chaos (RAN 2021)